ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Loading
loading..

 

Υπάρχουν δύο επιλογές συσκευών ανάλογα με το αν υπάρχει στο χώρο σύνδεση σταθερού τηλεφώνου ή όχι. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την κάθε μία από αυτές, επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Προσωπικός Φύλακας για σπίτι με σταθερό τηλέφωνο
(πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες)

Προσωπικός Φύλακας για σπίτι χωρίς σταθερό τηλέφωνο
(πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες)

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background